Zaman Yolcusu - Türklerin İzinde/İpek Yolu’nun kadim Türk şehirleri

Daha Fazlası İçin Abone Ol → https://bit.ly/2yKl4Tl

“Zaman Yolcusu” İpek Yolu’nun büyülü kentlerinde kadim tarihin en çarpıcı hikayelerine ulaşıyor. Ön Türk kavimleri arasında her açıdan özgün, geleneklerini ve dilini korumuş Uygurlar, günümüzde Anadolu’da konuşulan Oğuz Türkçesi’nin akraba varyantı “Hakani Lehçesi”ni koruyorlar. Bu açıdan “Kadim Türkçe”nin yaşayan tarafını temsil eden Uygurları daha yakından tanımak için “Zaman Yolcusu” Tarım Havzası’na iniyor. Anadolu Türkçesi’ne “Turfanda” sözcüğünü kazandıran Turfan kentinde dünyanın ilk ve en uzun yeraltı su tünellerinin şaşırtıcı tarihini anlatıyor. Ayrıca, Taklamakan Çölünde zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Ardından, Tarım Havzasının batı ucundaki kadim Kaşgar şehrine ulaşıyor. Burada Türklerin İslamiyete geçişlerinin öykülerini anlatıyor. İslamiyeti seçen ilk Türk devleti Karahanlıların önderi Abdülkerim Satuk Buğra Han ile buluşuyor!.. Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) kitabının yazarı Yusuf Has Hacib’in türbesini ziyaret ediyor. Kaşgar Pazarı’nda akrep satan Uygur hekimlerinin kadim tedavi yöntemlerini araştırıyor.