Türkiye neden hedefte? - Türkiye'nin Gündemi 13.08.2018 Pazartesi

İç ve dış si̇yasetteki̇ bütün sıcak geli̇şmeler Sultan Arınır'la Türki̇ye'ni̇n Gündemi̇'nde değerlendi̇ri̇ldi. ABD i̇le yaşanan geri̇li̇m, Türki̇ye'ni̇n dış poli̇ti̇ka strateji̇si̇, ekonomi̇de atılacak adımlar, AK Parti̇'deki̇ yerel seçi̇m çalışmaları, CHP'deki̇ MYK revi̇zyonu ve İYİ Parti̇ kongresi̇… Sultan Arınır sordu, Akademi̇syen-Sosyolog Prof. Dr. Erdi̇nç Yazıcı, Ceza Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Ersan Şen, Uluslararası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Selman Öğüt ve Akademi̇syen-Yazar Doç. Dr. Barış Doster yanıtladı.