Perkütan nefrolitotomi (PCNL) nedir? - Prof. Dr. Murat Binbay (Üroloji Uz.)

Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Binbay perkütan nefrolitotomi (PCNL) yöntemi ve perkütan nefrolitotomi (PCNL) yönteminin avantajları hakkında bilgi veriyor.

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PCNL) NEDİR?

Böbrek taşınız var ve bu büyük bir böbrek taşıysa, bir an önce tedavi olmak istiyorsanız perkütan nefrolitotomi (PCNL) yöntemine başvurabilirsiniz.

Diğer yöntemlere kıyasla bazı avantajları var. Örneğin filexible URS yöntemlerinden taş genellikle kırılıyor ve taş parçaları kendiliğinden düşmeye bırakılıyor. Perkütan nefrolitotomi (PCNL) yönteminde ise sırttan böbreğe bir delik açılır. O yol üzerinden böbreğe ince bir tüp yerleştirilir. Bu tüp içinden çalışılarak taşlar kırılarak bütün parçalar halinde vücut dışına alınıyor. Ameliyat sonrası hastayız rahatsız edecek ciddi boyutta bir taş kalmamış oluyor. Bu yöntemde ayrıca tüm böbreğin içi başka bir taş var mı yok mu diye rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Oldukça etkili bir yöntem ancak bazı zorlukları da var. Böbrek delindiği için bazı komplikasyonlara neden olabiliyor. Bu kadar kanlanan bir organın delinmesi kanama riskine yol açabiliyor. Kanama riski dünya literatürüne bakıldığında 100 hastanın 3’ü ile 100 hastanın 20’si arasında değişiyor. Eğer cerrah başarılı ise işlem de o kadar iyi olmaktadır.

Yüksek ateş ya da başka organların yaralanmasına kadar ciddi şikayetler olabiliyor. Doğru ellerde iyi bir cerrahi ile uygulanan perkütan nefrolitotomi (PCNL) de komplikasyon riski oldukça düşük. Tedavinin etkinliği de oldukça yüksek. Eğer büyük bir taş varsa, 3 cm üzerinde bir taş varsa perkütan nefrolitotomi (PCNL) yöntemi düşünülmelidir.