NB Kadıköy Hastanesi - Endoskopik Taş Tedavisi ( Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı )

Endoskopik Taş Tedavisi ( Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı – Kapalı Üreter Taşı Ameliyatı )
.
Böbrek taşı, idrar ile atılıp taş oluşturma potansiyeli bulunan maddelerin idrar ortamında süpersatüre ( aşırı doygun ) olması sonucu meydana gelen kristallerin bir araya gelmesi ile oluşur.
.
Üreteroskop, idrar yolunun en uç kısmı olan üretranın dış ağzından (işeme deliği) içeri iletilerek, böbreklerden gelen idrarı mesane bağlayan, “üreter” adı verilen ince kanallara ulaşılır.
.
Üreteroskop ile üreter içerisindeki taşlar, damar anormallikleri, taşlar, tümörler, darlıklar ışıklı optik sistem sayesinde direkt olarak gözlemlenebilir.
.
Tanı olanaklarının yanında, gerek taş tedavisi gerekse üreter tümörlerinin kesilerek alınması, biyopsisi, koterizasyonu yapılabilmektedir.
.
Üreteroskopi, üreter kanserlerinin tanı ve tedavisinde de kullanılan en önemli yöntemler arasında yer almaktadır.
.
Modern teknoloji yardımı ile daha kısa sürede, açık ameliyatlardaki gibi kesi izi olmadan ve hastanede daha kısa yatış süresi ile tedavi sonuçlandırılabilmektedir.
.
.
Hastanemizin Üroloji Biriminde böbrek taşı tedavilerinizi sizde en uygun yöntem ile gerçekleştirebilirsiniz..