ETLER 4X4 Satın Alma, Hazırlama, Pişirme

MSA'nın Etler 4x4 eğitimi ile, önce et satın almayı, ardından hazırlık aşamasından saklama yöntemlerine, sunum tekniklerinden hangi etin hangi tariflerde nasıl kullanılacağına dair pek çok detayı 4 haftada öğreneceksiniz.