AHMET SOYÖZ "HAR OLDU GÜNÜM"

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA HESAPLARI :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

NASİHAT - 1 PLAYLİST : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3zmZehhKFxiNM1Tsu_nwRVkJIVwKENPw

1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir.

Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir.

Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir.

Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Enver Seyitoğlu, Nisan Kumru ve Ahmet Soyöz'ün Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-1 Albümü 2004 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür.

Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir.

Şiirin Sözleri Şu Şekildedir:
1. Yâ Rab cânânımı göster göreyim
Kara yüzüm ayağına süreyim
Sohbet-i vaslına n’olur ereyim
N’ideyim âh ile zâr oldu günüm
Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

2. Ağlarım dâr-ı fenâda gülmezem
Yâr mıyım ağyâr mıyım hîç bilmezem
Ölmeden ön ölmek ister ölmezem
N’ideyim âh ile zâr oldu günüm
Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

3. Eşiğinde isterim bir hâk olam
Bir kadem basması ile pâk olam
Ezilip rîze-be-rîze çâk olam
N’ideyim âh ile zâr oldu günüm
Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

4. Ey şâhım lutfun ile eyle kerem
N’ola gül yüzünü bir dahi görem
Sensiz zindândır bana Bâğ-ı İrem
N’ideyim âh ile zâr oldu günüm
Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

5. Bir meded eyle Hulûsî hastaya
Kapında zincîrin ile besteye
Bî-akl-ı ser-mesteye
N’ideyim âh ile zâr oldu günüm
Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

Müzik : Umut MÜRARE

ALBÜM : NASİHAT - 1

#hulusiefendivakfı
#marmaramüzik
#darendevi
#nasihat
#ahmetsoyöz