ABD'nin yaptırımdaki amacı ne? - Türkiye'nin Gündemi 08.082018 Çarşamba

Gündemde neler oluyor? ABD i̇le yaşanan geri̇li̇m sonrası temaslar, Türki̇ye'ni̇n dış poli̇ti̇kadaki̇ hedefleri̇ ve adımları, CHP'ni̇n genel merkez ve muhali̇fleri̇ arasındaki̇ kurultay polemi̇ği̇, İYİ Parti̇'ni̇n geleceği̇ tartışması ve AK Parti̇'ni̇n kongre hazırlıkları.. Başak Şengül sordu, konukları Akademi̇syen Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, Si̇yaset Bi̇li̇mci̇ Doç. Dr. Hasan Basri̇ Yalçın, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Si̇yasal İleti̇şi̇m Uzmanı Dr. Gülfem Saydan Sanver, Türki̇ye'ni̇n Gündemi̇'nde yanıtladı.